EMRF胜肽修復霜

Line分享
2015-10-15
商品定價 : 2500
會員特價 : 0

                                    

 

 

主要成分:神經醯胺-lll、膽固醇、脂肪酸胺膠原多肽(五肽)、乙醯六

使用時機:可作為光療術後受損皮膚的修復劑;單獨使用可以做為老化皮膚及皺紋皮膚的鎖水劑